Vi bygger starka varumärken

– inifrån och ut

 

Som varumärkesbyrå lever vi med övertygelsen att man med kommunikation kan 

förmedla varumärkeslöften men att bevisningen är upp till organisationen.

Därför skapar vi, tillsammans med våra uppdragsgivare, hållbara, genomtänkta och äkta 

varumärken genom att kombinera företagskultur och kommunikation.

 

 

Vår filosofi

Vi gör skillnad i våra uppdragsgivares tillvaro. Våra insatser ska ge resultat på sista raden, annars har vi inte lyckats. Oavsett om vårt uppdrag är att hitta en ny och passande positionering, utforma en strategi, arbeta med ett företags interna kultur eller kommunicera med marknaden, har vi samma syfte. Att skapa och trygga en långsiktigt hållbar tillväxt för våra kunder. Ju starkare relationen är mellan varumärket och konsumenterna, desto högre preferens och intäkter.

Man måste hålla det man lovar

Vi tror inte på enbart snygga skrivbordsprodukter. De blir snart genomskådade. Ett varumärke, vars löfte inte har någon bärighet i de interna värderingarna avslöjas snabbt. Å andra sidan spelar det ingen roll hur stark företagskultur en organisation har, om erbjudandet inte svarar mot ett behov på marknaden.

”Med en fast, lyhörd och tydlig hand genom hela processen, från start till mål. Det gick inte att gå snett!“ - Eva-Karin Dahl, VD. HomeMaid AB

Från varumärkesstrategi till varumärkesaktivering

Ett varumärkesarbete ger full effekt först när det genomsyrar hela företaget. Därför finns vi med kunden i den interna implementeringen, säkerställer att strategin förs från tanke ända ut till handling – utan att förvanskas, nonchaleras eller åsidosättas. Ett starkt varumärke kommunicerar lika tydligt utåt som inåt och bevisar sig själv i varje kontakt där konsumenten möter varumärket.

Varumärkesarbete är inte ett projekt

– det är en process utan slut

Ett varumärkesarbete är en levande process. Strategin är motorn som driver arbetet framåt men en helt statisk strategi tappar snart kraft. Varje steg i implementeringen och kommunikationen måste därför konstant kvalitetssäkras tillbaka mot strategin. Varumärket måste tillåtas att utvecklas.

”WonderBrand hjälpte oss att sätta ord på vilka vi är och vilka vi skulle vilja vara. Nu har vi en stark plattform att utgå ifrån under vår fortsatta varumärkesresa.“ - Mattias Lachner, VD. LUDA Elektronik AB